Tutkimukset

Miten Suomessa käytetään sosiaalista mediaa asiakaspalvelussa?

Kun maailma on digitalisoitunut, myös asiakaspalvelu on kokenut ja tulee edelleen kokemaan muutoksia. Viimeisinä vuosina sosiaalisen median kanavat ovat nostaneet suosiotaan asiakaspalvelukanavana.

Lue lisää >>

Mitä suomalaiset kuluttajat puhuvat automerkeistä verkossa?

Keväällä 2015 päätimme katsastaa tarkemmin näihin keskusteluihin autokaupan näkökulmasta ja jäsensimme hajallaan olevan tiedon helposti ymmärrettävään muotoon teksti- ja sentimenttianalyysin avulla.

Lue lisää >>

Asiakaspalvelun nykytila Suomessa 2014

Asiakaspalvelun laatu on suomalaisissa Contact Centereissä tärkein tavoite. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, millä perusteilla asiakaspalvelun kehittämistä koskevia päätöksiä tehdään. Laadukkaan asiakaspalvelukokemuksen lisäksi Contact Centereissä tullaan tulevaisuudessa painottamaan myös lisämyyntiä asiakastyytyväisyyttä ja asiakaspalvelun tuloksellisuutta nostavana tekijänä.

Lue lisää >>

Mitä kuluttajat odottavat markkinoinnilta 2013?

Haastattelimme 440 kuluttajaa eri puolilta Suomea ja kysyimme heiltä minkälaisia odotuksia heillä on asioidessaan yritysten kanssa. Lisäksi tarkastelimme miten digitalisoituminen on vaikuttanut kuluttajien ostoprosessiin ja mitkä tietolähteet vaikuttavat eniten ostopäätöksiin.

Lue lisää >>

Myynnin johtamisen tila Suomessa 2013

Suomalaisen myynnin johtamisen tilaa selvittäneen kyselyn tuloksissa korostui myynnin johtamisen haastellisuus tämän hetkisessä jatkuvasti muuttuvassa pelikentässä. Lähes puolet vastaajista kokevat arvopohjaisten myyntimallien rakentamisen haasteelliseksi, mutta pitävät tätä kuitenkin myynnin tärkeimpänä painopisteenä.

Lue lisää >>

Asiakaspalvelun nykytila Suomessa 2013

Asiakaspalvelun nykytilaa kartoittaneen kyselyn tulokset osoittavat, että yhä useammassa yrityksessä asiakaspalvelu on ottamassa entistä vahvempaa strategista jalansijaa. Jopa 59 % vastaajista kertoo, että asiakaspalvelun on yrityksen strategian kannalta tärkein organisaatio.

Lue lisää >>
6 / 8
12