Miten Suomessa käytetään sosiaalista mediaa asiakaspalvelussa?

Sosiaalinen media asiakaspalvelussa Alkuvuodesta 2016 selvitimme miten suomalaiset käyttävät sosiaalista mediaa asiakaspalvelukanavana, minkälaisista asioista some aspaan valitetaan ja mistä vuorostaan saadaan kiitosta. Tarkasteluun valitsimme erityisesti pankki- ja vakuutussektorin sekä operaattorit, sillä näillä toimialoilla asiakkaat erityisesti hyödyntävät sosiaalista mediaa asiakaspalvelussa. Lisäksi halusimme saada tietoa siitä, eroavatko yhteydenotot sosiaalisen median ja puhelinpalvelun välillä. Tähän raporttiin on koottu selvityksen keskeisimmät tulokset.

Raportissa kerrotaan esimerkiksi:

  • Miten suomalaiset ovat omaksuneet sosiaalisen median asiakaspalvelukanavana?
  • Mitä viestimäärien kehitys kertoo suomalaisten suosimista kanavista?
  • Mistä aiheista sosiaalisen median kautta otetaan yhteyttä yrityksiin?
  • Miltä näyttää asiakaspalvelun tulevaisuus sosiaalisessa mediassa?