Työtyytyväisyyden mittaaminen kehittää henkilöstön osaamista

Järjestelmillämme työtyytyväisyyden mittaaminen onnistuu päivittäin, jolloin kyselyt kohtaamisista lähtevät asiakkaille automaattisesti. Autamme sinua suunnittelemaan ja keräämään tietoa työtyytyväisyyden ja esimiestyön kehittämiseksi sekä työilmapiirin parantamiseksi.

Mittaamalla työtyytyväisyyttä saat tietoa tiimeistä, paikkakunnista ja yrityksesi tehokkuuden noston vaikutuksista työtyytyväisyyteen. Näin osaat tunnistaa organisaation henkisen kyvyn suoriutua kiireessä sekä tietoa siitä, milloin kiire alkaa vaikuttamaan työtyytyväisyyteen ja sitä kautta palvelun laatuun.

Lue lisää aiheesta: Mitä hyötyä on työtyytyväisyyden mittaamisesta?