Tekstianalyysi auttaa kohdistamaan kehitystoimenpiteitä

Järjestelmämme keräävät ja vastaanottavat tekstimuotoista asiakaspalautetta useista eri lähteistä, kuten internetin ja sosiaalisen median keskusteluista, verkkosivujen sekä asiakaskokemuksen mittaamisen kautta.

Tekstianalyysi tulkitsee saadun palautteen niin, että sitä voidaan käyttää johtamisen ja päätöksenteon tukena. Tekstianalyysi tunnistaa palautteissa korostuvat aiheet ja aiheiden mielipidesävyt eli sentimentit. Sen lisäksi että asiakkaiden palautteet ja kommentit voidaan jakaa positiivisiin, negatiivisiin ja neutraaleihin, mielipiteistä voidaan tunnistaa niiden vahvuus.

Mielipideanalyysin lisäksi järjestelmä tunnistaa teksteissä käsitellyt aiheet (esimerkiksi asiakaspalvelu, yksittäiset tuotteet, markkinointikampanjat sekä hinnat). Aiheiden tunnistus räätälöidään aina asiakaskohtaisten tarpeiden mukaan ja se on muokattavissa muuttuvien tarpeidesi mukaan.Tekstianalyysi tunnistaa tekstisisällöstä yksittäisten sanojen ja adjektiivien lisäksi merkityksiä ja lauserakenteita, jolloin tiedosta voidaan tehdä johtamisen kannalta merkityksellisiä johtopäätöksiä.