Jatkuva markkinatutkimus antaa johdolle avaimet nopeaan päätöksentekoon

Jatkuva markkinatutkimus auttaa seuraamaan reaaliaikaisesti verkossa tapahtuvaa keskustelua markkinoiden trendeistä, yrityksestäsi, tuotteistasi ja kilpailijoistasi. Pystymme hyödyntämään saatavaa tietoa myös kysynnän ja kuluttajakäyttäytymisen ennustamiseen.

Markkinatutkimus toteutetaan analysoimalla verkon keskusteluita reaaliajassa. Analysoinnissa käytetään tekstianalytiikkaa, joka analysoi sanojen ja adjektiivien sijaan lauseiden rakenteita ja merkityksiä ja ymmärtää siten tekstin sisältöä tarkasti. Analyysi on tarkempi kuin ihmisten eri teksteistä muodostamat analyysit ja sopii siten erinomaisesti johtamisen tueksi.

Analyysi antaa mahdollisuuden seurata perinteisen, vuosittain tai puolivuosittain tehtävän markkinatutkimuksen sijaan tilanteen kehittymistä jatkuvasti, ymmärtää, miten kilpailustrategia onnistuu verrattuna kilpailijoihin ja mihin liiketoiminta-alueisiin tulisi investoida, jotta toiminta kehittyy. Kun päätöksiä jatkuvan markkinatutkimuksen tuottaman tiedon pohjalta tehdään, johto voi seurata kehitystyön vaikutusta reaaliajassa ja varmistaa, että tehdyt toimenpiteet vaikuttavat positiivisesti kuluttajien käymän keskustelun määrään.

Jatkuvan markkinatutkimuksen avulla olemme pystyneet ennustamaan asiakastyytyväisyystutkimusten, kuten EPSI-rating tuloksia ja järjestystä eri kuluttajatoimialoilla. Lisäksi olemme ennustaneet muun muassa tuotteiden myyntiä ja kysyntää jopa 6-12 kuukautta ennakkoon, samoin kuin puolueiden kannatuksen kehittymistä.

Julkaisemme tekemämme reaaliaikaisen markkinatutkimuksen ja analyysin pohjalta myös raportteja eri toimialojen asiakaspalvelusta ja siitä käytävästä keskustelusta vuosittain. Kysy meiltä mahdollisuutta tilata oman toimialasi raportti ja yhteenveto yrityksesi kehittämiskohteista!