Asiakaskokemuksen kehittäminen edellyttää toimivaa raportointia

Asiakasymmärrys lisääntyy, kun asiakaskokemus ja siihen vaikuttavat tekijät raportoidaan johdon kannalta olennaisessa muodossa. Asiakaskokemuksen kehittäminen on toimintamallien ja prosessien asiakaskeskeistä parantamista ja henkilöstön sekä työtyytyväisyyden kehittämistä.

Tarjoamme yksinkertaiset, tehokkaat ja helppokäyttöiset raportointijärjestelmät esimiestyön tukemiseen ja palvelun sekä myynnin johtamiseen. Järjestelmistämme saat yksityiskohtaisia raportteja siitä, miten asiakaskokemuksen kehittäminen tapahtuu saatavuuteen, tuotteisiin ja henkilöstön osaamiseen vaikuttamalla. Järjestelmämme tarjoavat myös tehokkaita palkitsemisen malleja, joilla motivoidaan henkilöstöä kohti parempaa palvelun laatua.

Järjestelmillämme analysoit sitä, mitkä yrityksen toiminnot kaipaavat kehittämistä kilpailijoihin verrattuna, mille tuotteille tai palveluille on syntymässä asiakaskunnassa kysyntää ja mitkä asiat yritykset prosesseissa ja toiminnoissa kaipaavat kehittämistä asiakkaan kannalta.

Asiakkaat

Autamme useita asiakkaitamme markkinoinnin, myynnin, verkkokaupan ja toimitusten asiakaskokemuksen mittaamisessa, kehittämisessä ja johtamisessa.

Asiakkaamme toimivat useilla eri toimialoilla, joista jokaisella on omanlaisensa haasteet. Asiakkaitamme löytyy muun muassa seuraavilta toimialoilta:

  • Autokauppa ja maahantuonti
  • Vähittäiskauppa
  • Rakentaminen ja asuntokauppa
  • Teollisuus
  • Energia
  • ICT ja teleoperaattorit
  • Pankki ja vakuutus
  • Terveydenhuolto
  • Tukkukauppa
  • Lentoliikenne ja matkailu

Lue lisää terveydenhuollon liittyvästä aiheesta: Asiakaskokemus terveydenhuollossa