Aktiivinen myynnin johtaminen tuo tulosta

Myyntikohtaamisten asiakaskokemus vaikuttaa suoraan asiakasuskollisuuteen sekä todennäköisyyteen saada asiakas ostamaan. Erinomaisen asiakaskokemuksen edellytyksenä myynti- ja palveluorganisaatiossa on aktiivinen myynnin johtaminen.

Myyntikohtaamisessa on tärkeää, että myyjä osaa tunnistaa asiakkaan tarpeet ja sovittaa omat tuotteensa ja palvelunsa niihin. Useissa yrityksissä puhutaankin ratkaisumyynnistä, oli kyse sitten kuluttaja- tai yritysliiketoiminnasta. Aktiivinen myynnin johtaminen ja myyjien kouluttaminen auttaa henkilöstöä ymmärtämään paremmin asiakkaan tarpeita ja nostamaan kaupan todennäköisyyttä myyntikohtaamisissa.

Jotta myyjien tai asiakaspalvelijoiden ratkaisuosaamista voidaan kasvattaa, myyntijohdon on saatava tietoa siitä, miten yksittäiset myyjät tai asiakaspalvelijat ymmärtävät asiakkaan elämäntilannetta tai toimialaa, omaa asemaa ja sitä vastaavia tarpeita. Monessa yrityksessä asiakaskohtaamismallien onnistumisella on myös ratkaiseva vaikutus myynnin tuloksellisuuteen

Asiakkaalta saatavan tiedon perusteella myyjiä voidaan kouluttaa yksilöinä ja kehittää samalla myynnin johtamista. Kun esimiehet tietävät oman myyntiryhmänsä henkilöiden yksilölliset vahvuudet ja heikkoudet ja pystyvät reagoimaan niihin päivittäisessä työssä, myynnin tuloksellisuus saadaan kasvuun.

Lue lisää aiheesta: Myynti on muuttunut – muuttuuko myynnin johtaminen?