Asiakkaan Ääni -tuotteet

Asiakkaan Ääni -tuotteet kertovat,  että asiakas on teille tärkeä

Asiakkaan Ääni -mittaukseen osallistuu vuosittain useita yrityksiä, jotka kaikki jakavat aidon halun kehittää asiakaskohtaamisia. Tarjoamme näille yrityksille mahdollisuutta hyödyntää Asiakkaan Ääni -logoa viestinnässä ja palkita erinomaista asiakastyötä tekeviä työntekijöitä henkilöstölle suunnatulla tuotepaketilla.

Asiakkaan Ääni -paketti yritykselle

Asiakkaan Ääni -luokitus perustuu Asiakkaan Ääni -indeksiin ja se kuvastaa yrityksen sitoutumista asiakaskeskeiseen toimintatapaan. Asiakaskeskeisyys näkyy näissä yrityksissä voimakkaana fokuksena asiakaspalautteen keräämiseen ja asiakaspalautetiedon aktiiviseen hyödyntämiseen toiminnan kehittämisessä. Asiakkaan Ääni on mukana näissä yrityksissä päivittäisessä johtamisessa ja henkilöstön valmentamisessa.

Asiakkaan Ääni -luokituksessa on kolme tasoa:

*

Hyvä asiakastyytyväisyys, 50 % osallistuvista yrityksistä

**

Korkea asiakastyytyväisyys, 30 % osallistuvista yrityksistä

***

Erinomainen asiakastyytyväisyys, 20 % osallistuvista yrityksistä

Yritys paketti sisältää Asiakkaan Ääni -logon, jota voi käyttää esimerkiksi verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa tai sähköpostin allekirjoituksessa. Logojen lisäksi pakettiin kuuluu painettu diplomi kehystettynä sekä sähköinen diplomi.

Asiakkaan Ääni

Asiakkaan Ääni -paketti henkilöstölle ja yritykselle

Tyytyväinen henkilöstö on yritykselle tärkeä voimavara. Asiakkaan Ääni -tuotteilla voit palkita työntekijöitäsi ja motivoida heitä pitämään yllä korkeaa palvelutasoa asiakastyössä.

Henkilöstöpakettiin sisältyy painettu Asiakkaan Ääni -diplomi kaikille kolmen tähden työntekijöille organisaatiossasi. Lisäksi pakettiin kuuluu sekä sähköinen että painettu diplomi ja Asiakkaan Ääni -logot yrityksen käyttöön.