Asiakaskokemuksen johtaminen lähtee yksilöistä

Asiakaskokemus kasvattaa asiakasuskollisuutta, asiakkaiden keskiostosta ja oston todennäköisyyttä. Parempi asiakaskokemus tarkoittaa myös parantuvaa tuottavuutta ja alhaisempia kustannuksia. Siksi asiakaskokemuksen johtaminen on kriittinen tekijä yrityksen menestykselle. Esimerkiksi Fred Reichheld osoitti asiakkaan suositteluhalukkuutta mittaavan Net Promoter Score (NPS) mittarin olevan voimakkaasti yhteydessä liiketoiminnallisiin tuloksiin.

Yritykset, joiden tavoitteissa korostuu asiakaskokemus ja sen kehittäminen, kasvavat muita nopeammin. Autamme yritystäsi luomaan asiakaskokemuksen johtamisen menetelmät, joilla onnistut jokaisessa asiakaskohtaamisessa; niin markkinoinnissa, myynnissä, tilauksessa ja toimituksessa kuin asiakaspalvelussakin.

Tehokkuus ja asiakaskokemus parantuvat siirtymällä segmenttiajattelusta yksilöpohjaiseen ja asiakastarvelähtöiseen markkinointiin. Autamme suunnittelemaan markkinoinnin prosessit niin, että asiakkaalle viestitään hänen tarpeisiinsa perustuen, oikeaan aikaan ja oikealla sisällöllä. Tämän jälkeen automatisoimme markkinointia ja autamme suorittamaan nämä prosessit päivittäin

Perinteisesti johdamme hyvin toimintaa tehokkuuden ja kustannusten näkökulmasta. Tuomalla asiakaskokemus osaksi päivittäistä johtamista, mahdollistamme sekä päätöksenteon että tehokkuuden asiakkaan näkökulmasta. Viime vuonna 80% asiakkaistamme paransi asiakaskokemustaan keskimäärin 20%