Asiakkaan ääni terveydenhuollon palveluiden kehittämisessä

asiakaskokemus-terveydenhuollossa
Yksityisessä terveydenhuollossa on jo pitkään ollut selvää, että asiakkaiden palvelukokemuksesta pitää tehdä niin miellyttävä, että kynnys tulla seuraavankin kerran hoitamaan vaivoja juuri samaan paikkaan on mahdollisimman pieni. Tästä syystä asiakaskokemusta on jo pitkään mitattu systemaattisesti ja tietoa on käytetty johdonmukaisesti henkilöstön, prosessien ja toimintamallien kehittämiseen.

Julkisella puolella tilanne on ollut toinen ja asiakkaan kokemukseen ei ole kiinnitetty samalla tavalla huomioita, koska asiakkaitahan halutaan mielellään mahdollisimman vähän vierailulle, etteivät budjetit paukkuisi yli. Tästä syystä potilaille on lähinnä tarjottu kanavat, jonne he voivat jättää palautetta, jos he ovat olleet erityisen tyytymättömiä saamaansa palveluun ja kohteluun. Tästä kielii edelleen varsin laajasti käytössä olevat palautepostilaatikot ja internet-sivuille kätketyt palautelomakkeet. Continue reading “Asiakkaan ääni terveydenhuollon palveluiden kehittämisessä” »

Tekstianalyysin käyttö saneluiden analysoinnissa – mitä voidaan oppia hoitotyöstä

Tekstianalyysin käyttö saneluiden ymmärtämisessä Olemme saaneet kuulla viime aikoina kuinka yritysmaailmassa hyödynnetään ”big dataa” ja kuinka massiivista tietomäärää käytetään tehokkaasti liiketoiminnan kehittämisessä. Vähitellen yritysmaailmasta saadut hyvät kokemukset ja toimintatavat siirtyvät myös perinteisemmille alueille, kuten muun muassa terveydenhuoltoon. Seuraavassa käyn läpi miten tekstianalyysia voidaan hyödyntää esimerkiksi saneluiden analysoinnissa.

Tekstianalyysin käyttö saneluiden analysoinnissa


Valtaosa lääkäreistä käyttää nykyään digitaalista sanelutyökalua potilaslausuntojen tekemiseen. Tämän jälkeen hoitohenkilöstö tai sihteeri kirjoittaa puhtaaksi lääkärin lausunnon digitaaliseen muotoon ja siirtää tiedot potilastietojärjestelmään. Tähän kuluu paljon aikaa ja rahaa. Niinpä markkinoille onkin tullut automaattisia puheentunnistusjärjestelmiä, joiden avulla puhe tunnistetaan valmiiksi digitaaliseen tekstimuotoon. Tämä nopeuttaa lääkärilausuntojen antamista, mutta itse teksti on edelleen melko strukturoimatonta ja saman aihealueen kuvaamiseen käytetään useita eri termejä. Continue reading “Tekstianalyysin käyttö saneluiden analysoinnissa – mitä voidaan oppia hoitotyöstä” »