Mitä sinun tulee tietää tekstianalyysista ja verkkokeskusteluiden analysoinnista?

Mitä sinun tulee tietää tekstianalyysista?

Kirjoitetun tiedon määrä verkossa on valtava ja sen määrä kasvaa päivittäin. Esimerkiksi vuonna 2014 Facebookissa julkaistiin 2,5 miljoonaa päivitystä ja Twitterissä lähetettiin 277 000 tviittiä minuutissa.

Yhden vuorokauden aikana verkkoon kertyy siis valtava määrä tekstimuotoista tietoa erilaisista aiheista. Liiketoiminnan näkökulmasta tämä tieto soveltuu monenlaisiin käyttökohteisiin kuten asiakasymmärryksen lisäämiseen, kehityskohtien kartoittamiseen ja ennusteiden tekemiseen. Continue reading “Mitä sinun tulee tietää tekstianalyysista ja verkkokeskusteluiden analysoinnista?” »

Sosiaalinen media kertoo: asiakas toivoo vapaata aukioloaikaa vähittäiskauppaan

Viime kuun lopulla Päivittäistavarakauppa ry kirjoitti Taloustutkimuksen Suomi Syö -tutkimuksesta, jonka mukaan suurin osa (67 %) suomalaisista kuluttajista kannattaa kauppojen aukioloaikojen vapauttamista. Päätimme kurkistaa suomalaisiin sosiaalisen median keskusteluihin tekstianalyysin avulla ja ottaa selvää siitä, mitä vähittäiskaupan aukioloajoista puhutaan.

Alla olevasta kuvasta näkyy katsaus kanaviin, joissa keskustelua käydään eniten. Twitter ja Facebook ovat ylivoimaisesti suosituimmat keskustelukanavat. Tätä kaksikkoa seuraa kiinnostavien verkkosivujen ja sisältöjen jakamiseen erikoistunut sivusto Reddit, Suomen suurimmat keskustelufoorumit sekä Ilta-Sanomien uutiskommenttipalsta.

Some keskustelut vähittäiskaupan aukioloajoista - keskustelukanavat

Seuraava kuva kertoo keskustelun määrästä myymälätyypeittäin. Suurin osa keskustelusta liittyy lähikauppojen kuten Alepan, Siwan ja K-marketin aukioloaikoihin, mutta myös hypermarketit (Prisma ja Citymarket) tulevat keskusteluissa esiin. Elokuun lopulla uutisoitiin laajasti hallituksen esityksestä liittyen vähittäiskaupan aukioloaikojen vapauttamiseen. Tämä uutisointi kiihdytti keskustelua verkkokanavissa, joka näkyy elokuun kohdalla selvänä piikkinä kirjoitettujen viestien määrässä. Continue reading “Sosiaalinen media kertoo: asiakas toivoo vapaata aukioloaikaa vähittäiskauppaan” »

Mikä on meidän asiakastyytyväisyys? Entä kilpailijan?

Miten me sijoitumme suhteessa kilpailijoihimme ja miten meidän toimiala pärjää verrattuna muihin toimialoihin? Keräämmekö me suuremman osan asiakkaiden euroista, koska asiakkaamme ovat keskimäärin tyytyväisempiä kuin muilla vai ovatko kilpailijat ajaneet ohi vasemmalta ja oikealta? Mitä asiakkaat meiltä oikeastaan odottavat, haluavatko he parempaa palvelua vai ovatko asiakkaiden toiveet jotakin ihan muuta, mitä kuvittelemme? Mihin asioihin meidän pitäisi investoida ja mitä kehittää, jotta pysymme edelleen kilpailussa mukana?

sosiaalisen median analysointi vaihtoehtona asiakastyytyväisyystutkimukselle

 

 

 

 

 

 

 

Näitä asioita yrityksen johto pohtii ja miettii kuumeisesti pyrkiessään tekemään oikeita ratkaisuja ja valintoja. Sekin minkälaista palvelua asiakkaille tarjotaan, on itse asiassa strateginen valinta. Ylivertainen asiakaskokemus ei suinkaan ole ainoa kilpailutekijä, jolla on mahdollista voittaa asiakkaiden euroista käytävässä kilpailussa. Valittu strategia voi myös olla kustannusjohtajuus, paras saatavuus tai vaikkapa laajin tuotevalikoima. Joka tapauksessa, asettaaksemme asiakaskokemuksemme tavoitteen oikein, meidän pitää tietää missä muut menevät. Continue reading “Mikä on meidän asiakastyytyväisyys? Entä kilpailijan?” »

Tekstianalyysin käyttö saneluiden analysoinnissa – mitä voidaan oppia hoitotyöstä

Tekstianalyysin käyttö saneluiden ymmärtämisessä Olemme saaneet kuulla viime aikoina kuinka yritysmaailmassa hyödynnetään ”big dataa” ja kuinka massiivista tietomäärää käytetään tehokkaasti liiketoiminnan kehittämisessä. Vähitellen yritysmaailmasta saadut hyvät kokemukset ja toimintatavat siirtyvät myös perinteisemmille alueille, kuten muun muassa terveydenhuoltoon. Seuraavassa käyn läpi miten tekstianalyysia voidaan hyödyntää esimerkiksi saneluiden analysoinnissa.

Tekstianalyysin käyttö saneluiden analysoinnissa


Valtaosa lääkäreistä käyttää nykyään digitaalista sanelutyökalua potilaslausuntojen tekemiseen. Tämän jälkeen hoitohenkilöstö tai sihteeri kirjoittaa puhtaaksi lääkärin lausunnon digitaaliseen muotoon ja siirtää tiedot potilastietojärjestelmään. Tähän kuluu paljon aikaa ja rahaa. Niinpä markkinoille onkin tullut automaattisia puheentunnistusjärjestelmiä, joiden avulla puhe tunnistetaan valmiiksi digitaaliseen tekstimuotoon. Tämä nopeuttaa lääkärilausuntojen antamista, mutta itse teksti on edelleen melko strukturoimatonta ja saman aihealueen kuvaamiseen käytetään useita eri termejä. Continue reading “Tekstianalyysin käyttö saneluiden analysoinnissa – mitä voidaan oppia hoitotyöstä” »