Minkälainen palkkiomalli motivoi henkilöstöä?

palkintoYritystoiminnassa ylimmän johdon katse kääntyy aina euroihin. Jos haluat perustella palkkiomallisi ylöspäin ja saada sille hyväksynnän, kannattaa tavoitemittarit kääntää euroiksi. Myynnin osalta tämä on helppoa, mutta asiakkaan kokemuksen osalta asia vaatii enemmän töitä. Ensimmäisenä on ymmärrettävä, että kokemus kasvattaa lojaliteettia ainoastaan silloin, kun se on parempi kuin se, mihin asiakas on tottunut.
Continue reading “Minkälainen palkkiomalli motivoi henkilöstöä?” »

Viisi vinkkiä myynti- ja palveluhenkilöstön palkitsemiseen

Carrot on a stick incentive

Asiakkaan tyytyväisyys on yrityksen liiketoiminnan kannalta kriittistä. Siksi se kannattaa ottaa tehokkuuden ja myynnin lisäksi huomioon palkitsemista suunniteltaessa. Listasin viisi palkitsemisen kannalta huomionarvoista asiaa:

  1. Tavoitteet: ota myyntitulokset ja asiakas tasapainoisesti huomioon
  2. Tasapaino: varmista, että saat tietoa kaikista tavoitealueista yhtä usein, luotettavasti ja työntekijätasolla
  3. Läpinäkyvyys: Selvitä, mikä on erinomainen suoritus. Pyri esittämään myös asiakkaan kokemukseen liittyvät tavoitteet euroissa. Esimiesten on pystyttävä perustelemaan palkkion suuruus eri tilanteissa

  4. Henkilökohtaisuus: palkitsemisen on perustuttava henkilön omaan suoriutumiseen ja hänen henkilökohtaisen panoksensa on oltava merkittävä tavoitteiden saavuttamisessa
  5. Palkkiovalikoima: palkkiot voivat olla rahan lisäksi myös huomionosoituksia, tuotteita, aikaa tai vapautta. Epäonnistumisten hyväksyminen voi myös olla palkinto itsessään Continue reading “Viisi vinkkiä myynti- ja palveluhenkilöstön palkitsemiseen” »