Suomalainen markkinointi kaipaa startup henkeä

markkinointi-kasvu
Startupit ovat tunnettuja siitä, että ne saavat aikaan huimaa kasvua pienillä resursseilla. Vastaavanlaista innovatiivisesta ajattelusta ja tehokkaasta resurssien käytöstä kumpuavaa kasvua kaipaa myös suomalainen markkinointi, joka viimeaikaisen keskustelun perusteella näyttää edelleen usein jäävän muiden funktioiden varjoon.

Sean Ellis on start-up maailmassa tunnettu kasvuguru, joka ensimmäisenä ryhtyi käyttämään termiä Growth Hacking eli kasvuhakkerointi kuvatakseen markkinoinnin toimenkuvaa startupissa. Kasvuun fokusoituneessa kulttuurissa tarvittiin henkilöä, jonka keskeisimmät osaamisalueet poikkesivat vahvasti markkinoinnin perinteisestä toimenkuvasta. Oli löydettävä henkilö, joka ymmärtää analytiikkaa, numeroita ja tekniikka, mutta myös ajattelee luovasti ja asiakaslähtöisesti ymmärtäen samalla liiketoiminnan tavoitteita. Continue reading “Suomalainen markkinointi kaipaa startup henkeä” »

Infografiikka: Miten markkinoinnin automaatio vaikuttaa markkinoinnin tuloksellisuuteen?

Markkinoinnin automaatio on aikaisemmin nähty enimmäkseen B2B yritysten työvälineenä, jonka avulla kartoitetaan asiakkuuksien elinkaaren vaiheita ja hoivataan liidejä kohti kaupantekohetkeä. Lähivuosina markkinoinnin automaatio on kuitenkin noussut pöydälle monissa kuluttajaliiketoimintaan keskittyvissä yrityksissä.

Markkinoinnin automaation nostaa markkinoinnin tuloksellisuutta


Tämä suosion nousu juontaa juurensa yritysten tarpeesta puhutella asiakkaita entistä henkilökohtaisemmin, olla mukana asiakkaiden arjen tärkeissä hetkissä ja lähestyä heitä räätälöidyllä viestinnällä. Alla oleva infografiikka sukeltaa hieman syvemmälle markkinoinnin automaation maailmaan je kertoo muun muassa tuloksista, joita sen avulla on saavutettu. Continue reading “Infografiikka: Miten markkinoinnin automaatio vaikuttaa markkinoinnin tuloksellisuuteen?” »

Markkinoinnin automaatiosta ja motiiveista

”Mä oon sitä mieltä, että jokaisen myynnistä pitäisi kirjoittaa blogia meille vähintään kerran kvartaalissa, koska se kehittää ajattelua”. Näinhän se pomo sanoo ja tarkoittaa oikeastaan sitä, että häneltä ja yritykseltä säästyy aikaa ja rahaa, kun ei tarvitse koordinoida viestintätomiston kanssa tai kirjoittaa blogia itse.

Toisaalta näinhän se on aina myynnissä – asiat on osattava esittää itselleen edullisessa valossa kuitenkaan koskaan valehtelematta. Armahtakaamme siis johtaja Hyttinen.


Grand Young Man

Asiakaskokemuksen Grand Young Man, eli esimieheni, jatkaa paatostaan – teidän pitää käyttää sanoja asiakaskokemuksen mittaaminen, asiakkuusmarkkinointi, markkinoinnin automaatio jne., koska Google ja meidän sivuston trafiikki tykkää niistä. Tämän todellinen sisältöhän on, että meidän bisneskin tykkää siitä – näin nousemme hakutuloksissa korkeammalle. Mutta se johtajasta ja hänen motiiveistaan, samat motiivit ne on kaikilla muillakin yrityksillä näissä hommissa.

Continue reading “Markkinoinnin automaatiosta ja motiiveista” »

ILOISTA Joulua & ONNELLISTA Uutta Vuotta!

Toivotamme tätä asiakkaillemme. Toivotamme tätä työntekijöillemme. Mikä tekee asiakkaan iloiseksi? Onnelliseksi? Mikä tekee SINUT iloiseksi? Tiedätkö?

Noin 70-80 % BKTsta länsimaissa tulee palvelusektorilta. Näin ollen elämme palveluyhteiskunnassa. Elämme myös elämys- ja kokemusaikakautta. Näin väitetään… Mutta palvelututkijan ja asiakkaan näkökulmasta siltä ei aina TUNNU. Päin vastoin. Itse palvelun ydin, perinteisesti ajatellen, on kaikonnut kokemuspiiristä. Mitä palvelu sitten on tänä päivänä? Mistä rakentuu onnistunut asiakaskokemus? Mikä motivoi työntekijää? Näihin kysymyksiin meidän olisi hyvä vastata kun haluamme tuottaa hyvää palvelua ja hyviä asiakaskokemuksia.

Huono käytös ja epäkohtelias kohtaaminen on mielestäni huonoa palvelua. Esimerkiksi ylimielinen ja välinpitämätön yritys ei tee asiakaskokemuksestani hyvää. Tutkimukset myös osoittavat tähän suuntaan: Asiakkaat eivät yleensä ilahdu huonosta ja ylimielisestä kohtelusta. Peruskäytöstavat ja kohtaamistaidot ovat vähintä mitä voimme odottaa palvelutilanteissa. Valitettavasti nämä, ja ylipäätänsä IHMINEN ovat katoavaa luonnonvaraa tämän päivän palveluareenalla. Vaikuttaa siltä että palveluntuottajat nykyään mieltävät palvelun kybermaailmassa tapahtuvina IT-sovelluksina. Mitä parempaa teknologia-hifistelyä sitä parempi palvelu?

Continue reading “ILOISTA Joulua & ONNELLISTA Uutta Vuotta!” »

Asiakkuusmarkkinointi on asiakkaan ymmärtämistä

Gartnerin mukaan 20 % asiakkaista tuo 80 % yrityksen liikevaihdosta. Vanhat ja uskolliset asiakkaat siis ostavat enemmän ja lisäksi heille on helpompi myydä lisää. Tästä huolimatta markkinointi keskittyy edelleen uusien asiakkaiden hankkimiseen tyypillisesti massamedioiden kautta. Asiakkuusmarkkinointi vuorostaan perustuu jo olemassa olevien asiakkuuksien hoitamiseen ja kasvattamiseen. Asiakkuusmarkkinointi tähtää vuoropuheluun asiakkaan kanssa, jonka kautta asiakasymmärrys kasvaa ja asiakassuhde syvenee. Asiakasymmärrystä hyödyntämällä opitaan tuntemaan asiakkaan tarpeet ja hänelle pystytään viestimään henkilökohtaisemmin, jolloin myös markkinoinnin osumatarkkuus nousee. Asiakkuusmarkkinoinnin keskiössä on siis asiakkaan tarpeet yrityksen tuotteiden sijaan.

Asiakkuusmarkkinointi tuo parhaimmillaan yritykselle uusia asiakkaita suositusten kautta. Suositusten voimaa tänä päivänä ei kannata aliarvioida. Fred Reichheld ja Phil Schefter tutkivat vuonna 2000 asiakasuskollisuutta verkkokaupassa. Tutkimuksessa havaittiin, että suositusten kautta saadut uudet asiakkaat alkavat tuottamaan voittoja aikaisemmin elinkaarensa aikana muihin asiakkaisiin verrattuna. Lisäksi, suosituksiin tarttuvia asiakkaita on edullisempi palvella, sillä he enemmin kysyvät apua suosittelijoilta kuin ottavat yhteyttä yritykseen. Asiakkuusmarkkinointi on pohjimmiltaan asiakkaista huolehtimista, heille viestimistä henkilökohtaisesti ja heidän palvelemista niin hyvin, että kokemuksista halutaan kertoa muille. Huolenpitoa ja asiakkaan huomioimista vastaan yritys saa pienemmällä vaivalla enemmän uskollisia asiakkaita, jotka ovat halukkaita ostamaan uudestaan.

Asiakkuusmarkkinointi on toimintafilosofia ja onnistuakseen se vaatii yritykseltä halua muuttaa tuotekeskeistä ajattelua asiakaskeskeiseksi. Alla muutamia vinkkejä liikkellelähtöön:
  1. Pidä asiakastiedot ajantasalla
  2. Opi tuntemaan asiakkaasi
  3. Tarjoa asiakkaan tarpeisiin sopivia tuotteita
  4. Toimita asiakkaallesi mitä on luvattu
  5. Varmista tyytyväisyys oston jälkeen
  6. Korjaa virheet vikkelästi
  7. Hyödynnä suosittelijat
  8. Muista välillä asiakastasi pienillä yllätyksillä
  9. Älä unohda vanhoja asiakkaita!