Mitä hyötyä on työtyytyväisyyden mittaamisesta?


työtyytyväisyys
Työtyytyväisyys on ensiarvoisen tärkeää menestystä tavoittelevassa yrityksessä. Tyytymätön henkilöstö ei anna kaikkeaan, ja se näkyy suoraan työskentelyn tehokkuudessa ja sitä myöten myös yrityksen tuloksessa. Työtyytyväisyyttä voidaan kehittää ja parantaa, kun tiedetään nykytilanne.

Työtyytyväisyys sekoitetaan usein työmotivaatioon

Työtyytyväisyys tarkoittaa työntekijän omaa kokemusta siitä, kuinka hyvin hän on sopeutunut työhön. Työtyytyväisyys ei siis kuvaa työympäristöä, vaan sitä kuinka tyytyväinen työntekijä on työympäristöönsä. Työtyytyväisyyteen vaikuttaa moni asia kuten se kuinka hyväksi työntekijä kokee työnsä, työympäristönsä ja kuinka paljon hän voi itse vaikuttaa työhönsä tai palkkaansa. Lisäksi tähän kuuluu se, kuinka hyvin työntekijä kokee palkkansa vastaavan oman työnsä vaativuutta.

Työmotivaatioon vaikuttaa palkkio, jonka työntekijä tulee saamaan työstä, kun taas työtyytyväisyydessä on kysymys henkilön tyytyväisyydestä niihin palkkioihin, joita hän on jo saanut. Toisaalta hyvin tyytymätön henkilö voi kokea myös motivaationsa työtä kohtaan olevan alhainen, mikäli muutosta ei ole luvassa. Eli tulevaisuudessa ei ole odotettavissa parempaa palkkiota suoritetusta työstä, jolloin työmotivaatio laskee.

Työtyytyväisyyden mittaaminen

Työtyytyväisyystutkimuksen avulla nähdään millä osa-alueilla yrityksellä on mahdollisesti parantamisen varaa. Kehityskohteeksi voi nousta esimerkiksi henkilöstön palkitseminen työilmapiiri, työvälineet, esimiestyö, kehittymismahdollisuudet työssä jne. Tutkimus antaa kattavan kuvan siitä, millä tasolla työtyytyväisyys on tällä hetkellä ja mitkä seikat kiikastavat.

Työtyytyväisyystutkimukselle voi olla paikkansa etenkin silloin, jos työtä on tehostettu. Tutkimuksen avulla nähdään kiireen tai tehostettujen työmenetelmien vaikutus työtyytyväisyyteen. Työtyytyväisyyskyselyn avulla saat myös arvokasta tietoa eri tiimeistä, osastoista ja paikkakunnista, jolloin saat yksityiskohtaista tietoa työtyytyväisyydestä. Vaikka yleinen tyytyväisyys olisi korkea, voit huomata jonkun tietyn poikkeuksen esimerkiksi tietyllä osastolla tai paikkakunnalla, jolloin kehitys voidaan suunnata suoraan sinne, missä ongelmia ilmenee.

SN4 auttaa sinua suunnittelemaan ja keräämään tietoa työtyytyväisyydestä jatkuvasti. Aloita työtyytyväisyyden kehittäminen jo tänään ja ota meihin yhteyttä!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*